จำนวน อสม.ที่ส่งเข้ารับการคัดเลือก ประจำปีงบประมาณ  
จำแนกตามเขตสุขภาพ / จังหวัด

เขตสุขภาพที่ 1

จังหวัด จำนวน (คน)
เชียงราย 11
เชียงใหม่ 1
น่าน 0
พะเยา 0
แพร่ 0
แม่ฮ่องสอน 0
ลำปาง 0
ลำพูน 0

เขตสุขภาพที่ 2

จังหวัด จำนวน (คน)
ตาก 0
พิษณุโลก 0
เพชรบูรณ์ 0
สุโขทัย 0
อุตรดิตถ์ 0

เขตสุขภาพที่ 3

จังหวัด จำนวน (คน)
กำแพงเพชร 0
ชัยนาท 0
นครสวรรค์ 0
พิจิตร 5
อุทัยธานี 0

เขตสุขภาพที่ 4

จังหวัด จำนวน (คน)
นครนายก 0
นนทบุรี 0
ปทุมธานี 0
พระนครศรีอยุธยา 0
ลพบุรี 0
สระบุรี 0
สิงห์บุรี 0
อ่างทอง 0

เขตสุขภาพที่ 5

จังหวัด จำนวน (คน)
กาญจนบุรี 0
นครปฐม 0
ประจวบคีรีขันธ์ 0
เพชรบุรี 0
ราชบุรี 0
สมุทรสงคราม 0
สมุทรสาคร 0
สุพรรณบุรี 0

เขตสุขภาพที่ 6

จังหวัด จำนวน (คน)
จันทบุรี 0
ฉะเชิงเทรา 0
ชลบุรี 0
ตราด 0
ปราจีนบุรี 0
ระยอง 0
สมุทรปราการ 0
สระแก้ว 0

เขตสุขภาพที่ 7

จังหวัด จำนวน (คน)
กาฬสินธุ์ 0
ขอนแก่น 0
มหาสารคาม 0
ร้อยเอ็ด 0

เขตสุขภาพที่ 8

จังหวัด จำนวน (คน)
นครพนม 0
บึงกาฬ 0
เลย 0
สกลนคร 0
หนองคาย 0
หนองบัวลำภู 0
อุดรธานี 0

เขตสุขภาพที่ 9

จังหวัด จำนวน (คน)
ชัยภูมิ 0
นครราชสีมา 0
บุรีรัมย์ 0
สุรินทร์ 5

เขตสุขภาพที่ 10

จังหวัด จำนวน (คน)
มุกดาหาร 0
ยโสธร 2
ศรีสะเกษ 2
อำนาจเจริญ 0
อุบลราชธานี 1

เขตสุขภาพที่ 11

จังหวัด จำนวน (คน)
กระบี่ 0
ชุมพร 0
นครศรีธรรมราช 0
พังงา 0
ภูเก็ต 0
ระนอง 0
สุราษฎร์ธานี 0

เขตสุขภาพที่ 12

จังหวัด จำนวน (คน)
ตรัง 0
นราธิวาส 0
ปัตตานี 0
พัทลุง 0
ยะลา 0
สงขลา 0
สตูล 0