จำนวน อสม.ที่ส่งเข้ารับการคัดเลือก ประจำปีงบประมาณ  
จำแนกตามเขตสุขภาพ / จังหวัด

เขตสุขภาพที่ 1

จังหวัด จำนวน (คน)
เชียงราย 11
เชียงใหม่ 11
น่าน 11
พะเยา 11
แพร่ 9
แม่ฮ่องสอน 10
ลำปาง 11
ลำพูน 8

เขตสุขภาพที่ 2

จังหวัด จำนวน (คน)
ตาก 6
พิษณุโลก 11
เพชรบูรณ์ 11
สุโขทัย 11
อุตรดิตถ์ 11

เขตสุขภาพที่ 3

จังหวัด จำนวน (คน)
กำแพงเพชร 11
ชัยนาท 11
นครสวรรค์ 7
พิจิตร 11
อุทัยธานี 4

เขตสุขภาพที่ 4

จังหวัด จำนวน (คน)
นครนายก 10
นนทบุรี 0
ปทุมธานี 9
พระนครศรีอยุธยา 11
ลพบุรี 0
สระบุรี 11
สิงห์บุรี 10
อ่างทอง 0

เขตสุขภาพที่ 5

จังหวัด จำนวน (คน)
กาญจนบุรี 11
นครปฐม 4
ประจวบคีรีขันธ์ 11
เพชรบุรี 11
ราชบุรี 11
สมุทรสงคราม 11
สมุทรสาคร 11
สุพรรณบุรี 11

เขตสุขภาพที่ 6

จังหวัด จำนวน (คน)
จันทบุรี 11
ฉะเชิงเทรา 11
ชลบุรี 9
ตราด 4
ปราจีนบุรี 10
ระยอง 10
สมุทรปราการ 10
สระแก้ว 11

เขตสุขภาพที่ 7

จังหวัด จำนวน (คน)
กาฬสินธุ์ 11
ขอนแก่น 11
มหาสารคาม 11
ร้อยเอ็ด 11

เขตสุขภาพที่ 8

จังหวัด จำนวน (คน)
นครพนม 11
บึงกาฬ 11
เลย 11
สกลนคร 20
หนองคาย 11
หนองบัวลำภู 11
อุดรธานี 11

เขตสุขภาพที่ 9

จังหวัด จำนวน (คน)
ชัยภูมิ 11
นครราชสีมา 11
บุรีรัมย์ 11
สุรินทร์ 11

เขตสุขภาพที่ 10

จังหวัด จำนวน (คน)
มุกดาหาร 11
ยโสธร 11
ศรีสะเกษ 11
อำนาจเจริญ 11
อุบลราชธานี 11

เขตสุขภาพที่ 11

จังหวัด จำนวน (คน)
กระบี่ 11
ชุมพร 11
นครศรีธรรมราช 11
พังงา 11
ภูเก็ต 5
ระนอง 7
สุราษฎร์ธานี 11

เขตสุขภาพที่ 12

จังหวัด จำนวน (คน)
ตรัง 11
นราธิวาส 10
ปัตตานี 11
พัทลุง 11
ยะลา 11
สงขลา 12
สตูล 9